600 Yıllık İhtişam: Daye Hatun Camii


UNESCO Dünya Mirası Listesi ile Bursa’yı evrensel bir değer haline getiren ve 8500 yıllık arkeolojik dönemden 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alandaki tarihi miras yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ecdat emaneti bir eseri daha kente kazandırdı. 

Tayakadın Mahallesi’nde 1421 yılında Çelebi Sultan Mehmed’in süt annesi Daye Hatun tarafından yaptırılan ve 1925 yılına kadar hemen yanında faal olarak Nakşi Bendi Atik Dergahı bulunan cami Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla özgün kimliğine kavuştu. Restorasyon kapsamında camiyle bitişik özel mülkiyetteki yapı ile vakıflar mülkiyetindeki yapı kamulaştırılarak yerine camiye şadırvan, abdestlik ve tuvaletler gibi sosyal müştemilatlar kazandırdı. Kamulaştırma, restorasyon ve çevre düzenlemesiyle yaklaşık 1,5 milyon liralık yatırımla ihtişamlı bir görüntü kazanan cami, yeniden ibadete açıldı.

Cami, Çelebi Sultan Mehmed’in süt annesi Daye Hatun tarafından 1421’de zaviye olarak yaptırılmıştır. Mahalleye ismini veren cami, 1608 Celali isyanları zamanında oldukça yıpranmış 1651 yılında yenilenmiştir. Camii yanında 1925 yılına değin faal olan Nakşibendi Atik Dergahı bulunmakta idi.

Dergaha ait hazire cami yanındadır. Burada 15. yüzyıl sufilerinden dergahın kurucusu Açıkbaş Mahmed Efendi ve bir çok sufinin kabri yer almaktadır. Anıtlar Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan proje çerçevesinde caminin restorasyonuyla birlikte, camiyle bitişik özel mülkiyetteki yapı önce gerekli plan değişikliği yapılarak kamulaştırıldı. Diğer vakıflar mülkiyetindeki yapı ise muvafakat alınmak suretiyle yıkılarak çevre düzenlemesi, abdestlik ve wc’ler gibi ihtiyaç duyulan sosyal müştemilatların yapımı gerçekleştirildi.
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir