Bayezid Paşa Medresesi’nde Eğitime Devam…


Bursa’nın yaşayan canlı bir tarih başkenti olması hedefiyle 8500 yıllık arkeolojik dönemlerden 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara
kadar her alanda yaptığı çalışmalarla Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yok olmuş bir ecdat emanetini daha gün yüzüne çıkardı.

Çelebi Mehmet döneminde Vezirlik, Rumeli Beylerbeyliği ve Veziriazamlık yapan Bayezid Paşa tarafından 1400’lü yılların başında yaptırılan Bayezid Paşa Medresesi, zaman içinde gerek depremler, gerekse
bakımsızlık yüzünden tamamen yıkılmış ve üzerine de evler yapılmıştı. Tarihi kayıtlardan medresenin yeri tespit edilip, bu ecdat emanetini kente kazandırmak için 9 bina kamulaştırılarak yıkıldı. Yapılan çalışmaların
ardından orijinal temellerine ulaşılan 6 asırlık medrese restorasyonla birlikte ilk günkü özgün halini aldı. Yeşil Külliyesi’nin önemli bir parçası olan ve 200 yıla yakın bir süredir tamamen ortadan kaybolan bir ecdat emaneti olan medrese adeta küllerinden yeniden doğdu.

Ağustos 2014 itibariyle yer teslimi yapılıp imalatlara başlanan Bayazıt paşa medresesinin mevcut temel kalıntıları uyarınca rekontrüksiyonu yapılarak aslına uygun biçimde yeniden inşa edildi. 575 metrekare
taban alanına sahip medrese, kesme taş ve yığma taş sistemiyle inşa edildi.

Temeller ankraj ve enjeksiyon yöntemiyle güçlendirildi. Proje uyarınca merdiven ve rampa ile giriş kısmına ulaşılıyor. Yapının orta kısmında 285 metrekarelik alanda yer alan avlu çeşitli toplantı ve etkinliklere ev
sahipliği yapacak. Avlu üzeri lamine kaplı ahşap sistemle kapatıldı. Dolayısıyla her mevsimde etkinlik için kullanılabilecek. Avlu çevresinde dersane, toplantı salonu, ofis seminer salonu ve teknik mekanlar olarak kullanılacak 425 metrekarelik odalar yer alıyor. Yapı aslına uygun kubbe ve tonoz çatı sistemi ile tamamlandı. Çevre düzeni ile entegre bir şekilde kullanıma sunulan Beyazıtpaşa Medresesi açılış için gün sayıyor.

Bayezid Paşa Medresesi, Büyükşehir Belediyesi’nin halkın kullanımına açtığı diğer tarihi mekanlar gibi, aslına uygun işlev görmesi amacıyla Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile işbirliğine gidilerek bir eğitim ve kültür merkezine dönüştürüldü.

Bayezıd Paşa kimdir

Amasyalı Yahşi Bey’in oğludur. Sarayda yetişmiştir. I. Bayezid döneminde bazı askeri görevler yapmıştır. Çelebi Mehmet’in Amasya’da sancak beyliği yaptığı dönemde onun baş danışmanlarından biri olmuştur.

Yıldırım Bayezid’in Timur’a esir düştüğü 1402 Ankara Savaşında, 15 yasındaki genç Şehzade Mehmet’i Timur’un kuşatmasından kurtararak Amasya’ya getirmeyi başarmıştır. Bayezıd Paşa, Mehmet Çelebi’nin
Amasya’da Osmanlı birliğini yeniden kurmaya çalıştığı, kendileri de sultan sıfatıyla çeşitli merkezlerde üslenmiş kardeşlerine karşı mücadele verdiği dönemde onun hizmetinde bulunmuştur.

Mehmet Çelebi’nin 1412 yılında Bursa’ya girerek I. Mehmet adıyla Osmanlı Hükümdarı olmasından sonra da Vezir olmuş ve Karamanoğulları Beyliği üzerine yapılan bir seferde önemli hizmetlerine karşılık ayrıca
Rumeli beylerbeyi olarak atanmış, bu iki vazifeyi ölümüne kadar muhafaza etmiştir.

Bayezıd Paşa’nın Amasya’da cami, imaret ve medresesi, 1418 tarihli vakfiyeleri vardır. Oğlu İsa Bey ümeradan olup Bursa’da mescidi ve imareti vardır.

 
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir