HAMAM TEKKE


Ali Paşa Mahallesi Nazım Sokağında bulunan tarihi yapının bugün sadece selamlık kısımları ayakta kalabilmiştir. İsmail-i Rumi Tekkesi olarak da anılan tekkenin kurucusu Saçlı Ahmed Efendi’dir. Ustrumca doğumlu olan sufi, burada tahsilini tamamladıktan sonra Balkanlar’da değişik yerlerde bulunmuş, oralarda ulema ile yakın ilişkiler içerisine girerek onların bilgilerinden istifade etmeye gayret etmiştir.

Daha sonra Bursa’ya gelen Sufi, Ali Paşa Mahallesi’ne yerleşip o zaman harap bir vaziyette bulunan Ali Paşa Hamamını satın alarak H.1037/1627 yılında onarımına başlamış, çevresine eklemeler yaptırmıştır. Tekke 1924 yılına değin faaliyetini devam ettirmiştir. 1849 yılında onarım geçiren Tekke, 1854 depreminde oldukça fazla zarar görmüş, geliri olmadığı için tamiratı yapılamamış ve kapalı kalmıştır.

Vakıflar Mülkiyetinde bulunan tarihi yapı, Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis yoluyla onarım karşılığı alınmıştır . Restorasyon projeleri Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan yapı Çocuk Kütüphanesi işlevinin yanında oyuncak kütüphanesi olarak da hizmet verecek. Yapının işlevi konusunda Uludağ Üniversitesiyle işbirliği yapılmaktadır. Uygulama çalışmalarına kısa süre sonra başlanacak olan Hamam Tekke, yalnızca bölgeye değil tüm Bursa’ya hizmet edecek.

 
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir