Tarihi Bursa Mezar Taşları: Pınarbaşı Mezarlığı


Tarih milletlerin belleğidir. Milletlerin tarihi geçmişi ne kadar derinlere dayanıyorsa o kadar
güçlüdürler. Tarihi yok saymak mümkün değildir. Bizim tarihe karşı sorumluluklarımızdan
biri de tarihi değerleri geleceğe taşımaktır. Yaşadığımız coğrafya tarihsel doku anlamında
farklı zenginlikler barındırmaktadır. Bursa tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği
yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’daki tarihi zenginliğin gün yüzüne çıkarılmasında
oldukça önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Harabe haline dönen tarihi miras yeniden gün
yüzüne çıkarılırken, bu değere işlevsellik kazandırılarak halkın kullanımına sunuluyor.

Tarihi ve kültürel değerlerin yeniden Bursa’ya kazandırılmasının yanında, Bursa’nın bilgi birikimi de geleceğe taşınıyor. Bursa Hazireleri adlı çalışma da bunlardan biridir. Serinin ilk cildi hazirelerle ilgiliydi. İkinci
cilt, Emirsultan Mezarlığı’nın aynasıydı. Bursa hazireleri ile ilgili başlatılan çalışmanın 3. Adımı olan 2 ciltlik “Tarihi Bursa Mezar Taşları – Pınarbaşı Mezarlığı” kitabı da kütüphanelerdeki yerini aldı.

Bursa’mıza değer katan, kimliğini oluşturan, toplumsal hayata önemli katkılar sağlayan ecdadımızın istirahat ettikleri yerler olan hazirelerin kültürümüzde önemli bir yeri vardır. Bursa’da sayısı 155 civarında olduğu tespit edilen hazirelerden günümüze sadece yarısı kalabilmiştir. Kayıp olan hazireler, yerleri tespit edilmiş olmakla birlikte günümüze kadar ulaşmamıştır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, başlattığı tarihi mirası koruma ve geleceğe taşıma projeleri kapsamında değerlendirilen hazirelerin gün yüzüne çıkarılması, envanter çalışmaları, restorasyon gibi çalışmalarla
hazirelere de sahip çıkıyor. Şüphesiz bu hazirelerde bulunan şahsiyetlerin çoğunluğunun Bursa’nın gelişimine ve değişimine önemli katkılar sağladığı göz ardı edilemez. Hazirelerde bulunan ve taş işleme sanatının bütün inceliklerini yansıtan mezar taşları aynı zamanda şehrin tapusu olarak değerlendirilmelidir.

Bugüne kadar 21 hazire ve türbede çalışma gerçekleştirildi. Halihazırda 5 hazirede çalışmalar sürüyor. Üftade camii hazireleri, Umurbey camii haziresi, Namazgah Sofu Mehmed Türbesi ve Haziresi, Mollaarap Haziresi (kabir), Kiremitçi Sinan Camii Haziresi, Kayhan Camii Haziresi, Akbıyık Zayiyesi Haziresi, Yeşil Türbe Haziresi
ve Hasan Can Kabri, Altıparmak Camii Haziresi, Barakfaki Hazretlerinin kabri, Selami Tekkesi Haziresi bu hazirelerden bazılarıdır. Başçı İbrahim Camii Haziresi, Dar-ul Kurra Haziresi, Gemlik- Umurbey Beyler Kabristanı, Veli Şemseddin Camii Haziresi, Abdüllatif Kutsi Hazretleri Türbesi ve Haziresi de çalışmaların devam ettiği hazirelerdir. Bursa’ya kazandırılan, kentin farklı noktalarından alınan mezar taşları ile zenginleşen Muradiye Külliyesi mezar taşları da Bursa tarihini gözler önüne seren bir açık hava müzesidir.

Pınarbaşı mezarlığı günümüze kadar gelen önemli mezarlıklardandır. Bir Bursa araştırmacısı olan Hasan Taib’in ifadesiyle “Bursa’nın Karacaahmedi”dir. Pınarbaşı mezarlığı genel bir mezarlık olmasına rağmen özellikle Bursalı mevlevilerin yoğun olarak medfun olduğu bir mezarlıktır. 894 tarihî taşla, Bursa’da hâlen en fazla tarihî mezar taşına sahiptir. Bursa Hazireleri çalışmasının üçüncü ayağı olan 2 ciltlik “Pınarbaşı Mezarlığı” çalışması Pınarbaşı Mezarlığı’na tutulan bir ışık mahiyetindedir.

Bu eser, Pınarbaşı Mezarlığı’nın; artık aramızda yaşamayanların medfun olduğu bir mezarlık olmadığının da önemli bir belgesi sayılacaktır.

Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan ve Yrd. Doç. Dr. Bedri Mermutlu tarafından hazırlanan eser, bursa sevdalılarına yeni ufuklar açacaktır.

 
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir