KÜNYE

İMTİYAZ SAHİBİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi Adına Recep ALTEPE

YAYIN YÖNETMENİ
Saffet YILMAZ Sorumlu

YAYIN KURULU
Aziz ELBAS
Ahmet ERDÖNMEZ
Saffet YILMAZ

KATKIDA BULUNANLAR
İbrahim BÜYÜKFURAN
Sefer GÖLTEKİN
Vahap DAĞKILIÇ

FOTOĞRAFLAR
Hakan AYDIN
Ali ATMACA
Aykut GÖNGÖR
Nilay Şahinkanat İLCEBAY
Yunus Hakan GÜLER
Hüseyin YAVUZ

YAPIM ve REDAKSİYON
FG İletişim (0224) 233 70 43