KÜNYE

İMTİYAZ SAHİBİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi Adına Alinur AKTAŞ

YAYIN YÖNETMENİ
Saffet YILMAZ Sorumlu

YAYIN KURULU
Aziz ELBAS
Ahmet ERDÖNMEZ
Saffet YILMAZ

KATKIDA BULUNANLAR
İbrahim BÜYÜKFURAN
Sefer GÖLTEKİN

FOTOĞRAFLAR
Hakan AYDIN
Ali ATMACA
Aykut GÖNGÖR
Nilay Şahinkanat İLCEBAY

YAPIM ve REDAKSİYON
FG İletişim (0224) 233 70 43