TOPHANE PARKINA SİHİRLİ DOKUNUŞ


Mahmut SABUNCUOĞLU
İnşaat Mühendisi
Bursa şehrini kuran Bithinyalılar tarafından
M.Ö. 180-234 yılları arasında inşa edilmiş olan Bursa Surları kentin ilk yerleşim alanını
belirleyen önemli bir tarihsel değere sahiptir. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce geçmişe yönelik tüm
unsur ve figürlerin bu güne
ve geleceğe taşımak amacı ile restorasyon çalışmaları başlatılan ve büyük bir titizlikle
tarafımızdan yürütülen Bursa Surları ve çevre düzenlemesi restorasyon çalışmaları yer tesliminden
itibaren aralıksız olarak devam etmektedir. Tophane parkı çevre düzenlemesi
ve Bursa Surları restorasyonunu kapsayan
çalışmalarımız bilimsel kurul ışığında ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu karar- ları
doğrultusunda devam etmektedir.
Yapılan çalışmalarla kent kimliğinin oluş- masında önemli bir paya sahip olan Bursa Ka- lesi’nin
algılanırlığı sağlanmıştır. Bu kapsamda birinci etap olarak belirlenen Balibey Han’dan Bey
Sarayı’na kadar olan bölümün sur du- varlarının restorasyonu, sağlamlaştırılması tamamlanmıştır.
Duvarların ön bölümünde
duvar boyunca devam eden yürüme yolları
üzerindeki iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Balibey Han’ın hemen yanında yapılan
yürüyen merdiven ile yayaların üst kısımda yer alan Tarihi Sit alanına ulaşımı- nın
kolaylaştırılması hedefl . Balibey Han’ın hemen yanında yer alan Okçu Baba Türbesi Çevre
düzenlemesinde kullanılmak- ta olan traverten taş kaplamaları strüktürel anlamda gerekli
sağlamlaştırılmaları yapılan bu yollarda da devam ettirilerek yürüme yolları kullanılabilir hale
getirilmiştir. Yürüme yollarında yapılan restorasyon ve aydınlatma çalışmaları sayesinde izbe durumda olan me- kanlara hayat verilmiş ve Bursalı’nın hizmeti- ne

sunularak sur boyunca mekanın yaşana- bilir hale gelmesi sağlanmıştır. Yol boyunca yürünerek seyir
terasında yer alan merdi- venler ile Tophane Meydanı’na ulaşılırken bir diğer kolu da B Kulesi
olarak adlandırılan Bey Sarayı bitişiğinde yer alan sur duvarı bitimi- ne ulaşmaktadır. Bursa sur
duvarının fark edilebilirliğinin sağlandığı bu uygulamalar aynı zamanda tüm bu yapılar topluluğunun
öm- rünün de uzatılmasını sağlamıştır. Temelden itibaren belirli akslarla inşa edilen payandalar
sayesinde yaklaşık 2500 yıllık sur duvarlarının gelecek nesillere aktarımı sağlanmıştır.
Seyir terasının bağlı olduğu Tophane Meyda- nı’nda mevcut durumda yer alan kırma granit taşlar
sökülmüş yerlerine büyük ebatlı siyah, gri ve bej mermerlerden oluşan kaplamalar uygulanmıştır.
Orhan Gazi’nin Bursa’yı fethet- mesinin ardından şehrin merkezi haline gelen Tophane Meydanı
kendisine verilen önem ve değeri bugün de sürdürmektedir. Ana aks olarak kabul edilen Osman Gazi ve
Orhan Gazi türbeleri arasından geçen ve özgün iki kanatlı demir kapı ile sonlanarak ana caddeye
açılan meydan, aksın diğer ucunda yer alan saat kulesi ile sonlanmaktadır. Tamamı yaya-
ların kullanımına ait olan bu çevre düzenle-
mesinde ortada yer alan bu ana yol belirgin hale getirebilmek için gri mermer ile kaplan- mış ve
kontürleri siyah bazalt ile belirlenmiş- tir. Bu sayede aynı aks üzerinde yer alan saat kulesi,
havuz ve türbeler adeta zamanın sıralı birer simgesi şeklinde vurgulanmıştır. Birey saat kulesi ile
ömrün başlangıcını, havuz ve akan su ile hayat sürecini ve en sonda yer
alan türbeler ile ölümü bir kez daha düşünme şansını elde etmektedir.
Meydanda yer alan ağaç çevrelerinde yapılan oturma alanları yaşayan halkın ve büyük top- luluklar
halinde gelen turist kafileleri için hem bir dinlenme yeri hem de şehre hakim man- zarası ile seyir
noktaları özelliğini getirmiştir.
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir